שבת במדינה מודרנית - תשפ"א

מרצה: דוד אלישיב M.A
 
הקורס עוסק בשאלת המעמד של יום השבת במדינת ישראל. הווי השבת, התפילות והסעודות.  אגדות ושירים על השבת. חוק עבודה ומנוחה. השבת כיום המאחד את המשפחה סביב חוויה חיובית. 
מנושאי הקורס
- מן המקורות הקלאסיים והאחרונים על יום השבת
- השבת במדינת ישראל, בחקיקה ובנוהל החברתי
- זמירות שבת ופרקי ספרות על השבת
- תפילות השבת  
- חולה ופיקוח נפש
- היכרות עם יום השבת והמיוחד בו בתרבות ישראל. יום מנוחה, כיום משפחה, ויום השתלמות ולימוד.
- רכישת ידע בהיסטוריה של השבת, בחקיקה ובהלכה, בדרך בה השבת משפיעה על החברה ועל המשפחה בישראל

 

תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און ליין מרחוק, הגשת מטלות. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 3.11.20 עד 20.4.21
סמסטר: א'
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 03.11.2020
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 620.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪620.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מוכר ללימודי חובה בשבתון
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
*בכפוף לאישור משרד החינוך
מחיר: ₪620.00
₪0.00
 
הקורס עוסק בשאלת המעמד של יום השבת במדינת ישראל. הווי השבת, התפילות והסעודות.  אגדות ושירים על השבת. חוק עבודה ומנוחה. השבת כיום המאחד את המשפחה סביב חוויה חיובית. 
מנושאי הקורס
- מן המקורות הקלאסיים והאחרונים על יום השבת
- השבת במדינת ישראל, בחקיקה ובנוהל החברתי
- זמירות שבת ופרקי ספרות על השבת
- תפילות השבת  
- חולה ופיקוח נפש
- היכרות עם יום השבת והמיוחד בו בתרבות ישראל. יום מנוחה, כיום משפחה, ויום השתלמות ולימוד.
- רכישת ידע בהיסטוריה של השבת, בחקיקה ובהלכה, בדרך בה השבת משפיעה על החברה ועל המשפחה בישראל