שיאון - משרד למדידות

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: אחזקה כללית
מהות התקשרות: ייעוץ
כתובת הספק: שד' בן גוריון 14/20, ת.ד. 9187, אשקלון
טלפון: 08-6736042