אגרות חובה ורשות

אגרות חובה שנתיות (ל- 2 סמסטרים)

 • שמירה מוסדית 400 ₪.
 • ביטוח תאונות אישיות 34 ₪.

חברות באגודת הסטודנטים 125 ₪.

 

ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים עד לתאריך 27.11.20 על ידי חתימה על טופס במדור שכר לימוד. לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל את החברות באגודה.
לקבלת מערכת שעות יש להציג קבלה על תשלום האגרות.

 

אגרות חובה לסמסטר ב'

 • שמירה מוסדית 200 ₪.
 • ביטוח תאונות אישיות 34 ₪.
 •  

חברות באגודת הסטודנטים 125 ₪ ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים עד שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' עד לתאריך 22.3.20

 

אגרות רשות לשנה

 • מנוי חניה שנתי 400 ₪.
 • עלות חניה יומית 8 ₪.
 • שרות SMS, מסרוני טקסט 35 ₪.

 

אגרות רשות לסמסטר ב'

 • חניה מוסדרת 200 ₪.
 • עלות חניה יומית 8 ₪.
 • שרות SMS, מסרוני טקסט 25 ₪.