אגרות חובה ורשות

אגרות חובה שנתיות (ל-2 סמסטרים)
שמירה מוסדית 400 ש"ח.
בטוח תאונות אישיות 34 ₪.
חברות באגודת הסטודנטים 176 ₪.
ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים עד לתאריך 24.11.2021 באופן מקוון בתחנת המידע האישי.
מכינות שמתחילות אחרי ה- 24.11.21 (מכינה משלבת ומכינה ייעודית לחינוך), ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים שבועיים מתחילת המכינה באמצעות שליחת מייל למדור שכר לימוד בכתובת ta@achva.ac.il
 
שימו לב ! לאחר המועד הרשום לא ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.
לקבלת מערכת שעות יש להציג קבלה על תשלום האגרות.
 
אגרות חובה לסמסטר
שמירה מוסדית 200 ₪.
בטוח תאונות אישיות 34 ₪.
חברות באגודת הסטודנטים 176 ₪.
ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים שבועיים מתחילת המכינה באמצעות שליחת מייל למדור שכר לימוד בכתובת ta@achva.ac.il.
 
שימו לב ! לאחר המועד הרשום לא ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.
 
אגרות רשות לשנה
מנוי חניה שנתי 400 ₪.
עלות חניה יומית 8 ₪.
שרות SMS, מסרוני טקסט 35 ₪.
 
אגרות רשות לסמסטר ב' 
חניה מוסדרת 200 ₪.
עלות חניה יומית 8 ₪.
שרות SMS, מסרוני טקסט 25 ₪.
  • עלות חניה יומית 8 ₪.
  • שרות SMS, מסרוני טקסט 25 ₪.