אפשרויות התשלום

  • מזומן - בקופת המכללה.

  • המחאות - ניתן לשלם ב-7 שיקים, החל מחודש נובמבר בקופת המכללה.
  • העברה בנקאית –ניתן להעביר ישירות לחשבון המכללה: בנק דסקונט, סניף קרית מלאכי 153 לחשבון מס 148822. יש לפקסס אסמכתא למספר – 08-8588008 או להעבירה במייל tshchar@achva.ac.il.
  • הוראת קבע - יש להחתים את הבנק בו מתנהל החשבון על טופס הוראה לחיוב חשבון ולהביא את האישור החתום למדור שכר לימוד. 7 תשלומים - החל מחודש נובמבר ניתן להגיש את הבקשה להקמת הוראת קבע גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, ללא צורך בהגעה לסניף.
  • הוראת קבע בכרטיס אשראי  - יש למלא ולחתום על טופס בקשה במדור שכר לימוד. 7 תשלומים - החל מחודש נובמבר צורת תשלום זו אינה תופסת את מסגרת האשראי של הכרטיס.
  • כרטיס אשראי- באתר המכללה > תחנת מידע אישי ובקופת המכללה.
    • בטלפון 3622* שלוחה 3 | מדור שכר לימוד.

*שימו לב: הוראת קבע בבנק או הוראת קבע בכרטיס אשראי הינם הוראות רב שנתיות ותקפות לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת.

קרן שכ"ל - שקט כלכלי לסטודנט