הסברים לאגרות חובה ורשות

שמירה מוסדית 400 

התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים  וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות 34 ₪

תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ב הנה מ- 01/10/2021 ועד 30/09/2022. לצפייה בפוליסת הביטוח.

נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים

המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: נטלי טייר natali.tayar@achva.ac.il
 
 

אגרת חנייה מוסדרת

מנוי חניה שנתי- 400 ₪
מנוי חניה לסמסטר ב'- 200 ₪
בשלב זה הנהלת המכללה החליטה לא לגבות תשלום בגין אגרת חניה עד להסדרת החניון האוטומטי. פרטים ועדכונים ישלחו בהמשך לכלל הסטודנטים.