הסברים לאגרות חובה ורשות

שמירה מוסדית 400 

התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים  וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות 34 ₪

תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"א הנה מ- 01/10/2020 ועד 30/10/2021. לצפייה בפוליסת הביטוח.

נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים

המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: נטלי טייר natali.tayar@achva.ac.il
 
 

אגרת חנייה מוסדרת 400 ₪

סטודנטים המעוניינים לרכוש מנוי שנתי במגרש החנייה של המכללה, ישלמו את הסכום הנדרש באמצעות שובר או במדור שכר לימוד. המשלמים, יקבלו תו חנייה עם הצגת אישור התשלום  במשרד מזכירת מחלקת תפעול בבניין 3 קומה 2.
תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החנייה לא יודבק על השמשה הקדמית יחויב ביציאה ב- 8 ₪.
ניתן לקבל תו חנייה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.
סטודנט המבקש לקבל תו חנייה נוסף לרכב נוסף מתבקש לפנות למחלקת תפעול, בניין 3 קומה 2 , ולהציג רישיון של שני הרכבים ותעודת זהות לשם אימות נתונים.
סטודנט אשר איבד את תו החניה ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה. סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות זכאים לקבל תו חניה ללא עלות. לשם קבלת ההנחה יש לפנות למזכירת מחלקת תפעול בבניין 3 קומה 2 ולהציג תו נכה ואישור ביטוח לאומי כי הנכות על רקע ניידות.
לחברי אגודת הסטודנטים תינתן הנחה ברכישת מנוי חניה.