מתן תוקף להרשמה

על מנת לתת תוקף להרשמתך ללימודים במכללה יש לשלם את אגרות החובה. 
סטודנט המפסיק או מבטל לימודיו תשלום האגרה לא יוחזר.
רישום לקורסים מותנה בהצגת קבלה על תשלום אגרות החובה.