אפשרויות תשלום שכר לימוד

אפשרויות תשלום שכר לימוד

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תשלום באמצעות המחאות

תשלום באמצעות הפיקדון
המכללה מוכרת עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. סטודנטים החייבים בשכר לימוד יוכלו לשלם את שכר הלימוד מחשבון הפיקדון על שמם בקרן לקליטת חיילים משוחררים. כדי לשלם מהפיקדון על הסטודנט לגשת לבנק עם השובר לתשלום עליו מצוין תשלום מפיקדון חימ"ש.