הסדרי שכר לימוד

שוברי תשלום

במצורף להחלטת הועדה  יונפקו שני שוברים: אחד לתשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים ( ישלח למייל הסטודנט ) ואחד לתשלום רגיל בבנק עבור סטודנטים שלא נמצאו זכאים לפיקדון חיילים משוחררים או שלא מעוניינים להשתמש בפיקדון. 
באחריות הסטודנט לשלם את השובר המתאים לו בלבד. 
על הסטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד לתאריך המופיע ע"ג השובר.