הסדרי שכר לימוד

שוברי תשלום

במצורף להחלטת הועדה ימסרו שני שוברים: אחד לתשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים ואחד לתשלום רגיל בבנק עבור סטודנטים שלא נמצאו זכאים לפיקדון חיילים משוחררים או שלא מעוניינים להשתמש בפיקדון. 
באחריות הסטודנט לשלם את השובר המתאים לו בלבד. 
על הסטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד לתאריך המופיע ע"ג השובר.