השאלת ספרי לימוד

סטודנטים יוכלו להשאיל ספרי לימוד בספריית המכללה. יש להחזיר את הספרים לספרייה בסיום הלימודים ולכל המאוחר עד ה-30.7.2022. סטודנט שלא יחזיר את הספרים יחוייב בקנס בסך 300 ש"ח.