פניות לבירורים-מכינה

פניות לבירורים

קבלת קהל במדור שכ"ל בימים א-ה בין השעות 8:30 – 12:00, 15:30-14:30   
מענה טלפוני  בימים א-ה בין השעות 11:30-09:00, 16:00-15:00  *3622 שלוחה 3
פקס מדור שכר לימוד: 08-8588008 
מייל המדור: ta@achva.ac.il
בימי ו' ובערבי חגים אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני.
מען למכתבים:
המכללה האקדמית אחוה
ד.נ. שקמים 7980400.
בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון.

ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני Mechina-lid@achva.ac.il או בפקס - 08-8588006