שכר לימוד ללומדים במסלול מדורג במכינת בגרות

סטודנטים הלומדים עד 21 ש"ש במסלול מדורג ישלמו על פי התעריפים :
קורס של 1 יחידות לימוד -  1,500 ₪ .
קורס של 2 יחידות לימוד -  2,500 ₪ .
קורס של 3 יחידות לימוד -  3,500 ₪ .
קורס של 4 יחידות לימוד -  4,000 ₪ .
קורס של 5 יחידות לימוד -  4,500 ₪ .
הלומדים 22 ש"ש ומעלה בסמסטר ו/או בממוצע שנתי  ישלמו שכר לימוד בסיסי מלא + אגרות חוב ורשות.
בעלי פטור משכר לימוד מלא  ישלמו אגרות חובה ורשות בלבד.
שינוי מסלול לימודים גורר שנוי בחיוב שכר לימוד (הפחתה או תוספת)
מקצועות בהם ניתן לפצל יחידות לימוד / שאלונים, יש לברר גובה שכר לימוד מראש במדור שכר לימוד.
 
מעבר למסלול מדורג במהלך שנת הלימודים
סטודנט שעובר מכל מסלול למסלול מדורג עד שבוע לאחר קבלת תשובות מועדת המלגות יחויב רק עבור המסלול המדורג.
אם המעבר יתבצע לאחר שבוע  מקבלת תשובות ועדת המלגות יחויב  עבור שכר לימוד במסלול בו היה עד יום הפסקת הלימודים (ללא חודש נוסף) ובמסלול המדורג מיום המעבר.