הסדר שכר לימוד

אישור מוסד מוכר עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים

המכללה מוכרת על ידי משרד הבטחון, הקרן לחיילים משוחררים.

 סטודנטים הזכאים לפיקדון, יפנו לסניף הבנק שלהם עם שובר תשלום של המכללה. קוד המוסד מופיע על גבי השובר.