כרטיס צילום

סטודנט שקיבל כרטיס צילום מהדיקן או מכל גורם אחר במכללה עקב יציאה למילואים, לקות למידה או כל סיבה אחרת, מתבקש להחזיר את הכרטיס בסוף הסמסטר. סטודנט שלא יחזיר את הכרטיס במועד יחויב ב-15 ₪ . סטודנט שיחזיר את הכרטיס לאחר המועד יחויב בקנס של 5 ₪ .
החזרת הכרטיס במשרדי דיקן הסטודנטים.