סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר-לימוד תיערך לפי הענקת התואר עם הגשת בקשה להכנת אישור זכאות לתואר/תעודה.

חיוב שכר-לימוד ייעודכן בהתאם להיקף הלימודים בפועל במכללה ובכפוף לנוהלי שכר לימוד.

סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך בסיום הלימודים במכללה.