סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך לפני הענקת התואר עם הגשת בקשה להכנת אישור זכאות לתואר / תעודה.
חיוב שכר הלימוד יעודכן בהתאם להיקף הלימודים בפועל במכללה ובכפוף לנוהלי שכר לימוד.
 
סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר אינו פוטר בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו.
בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד תיערך בסיום הלימודים במכללה.