סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר-לימוד תיערך לפי הענקת התואר עם הגשת טופס בקשה להכנת אישור זכאות לתואר/ תעודה דרך ]פורטל מידע אישי

חיוב שכר-לימוד ייעודכן בהתאם להיקף הלימודים בפועל במכללה ובכפוף לנוהלי שכר לימוד.

סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכ"ל תיערך בסיום הלימודים במכללה.