שינוי מערכת

שינוי מערכת יתאפשר רק במהלך תקופת השינויים בשבוע הראשון של סמסטר א' ובשבוע הראשון של סמסטר ב' ( בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים ).
סטודנטים יערכו את השינויים באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט.
סטודנט שהוסיף שעות למערכת יחויב בתוספת שכר-לימוד בהתאם לשינוי.
סטודנט שמשלם בהוראת קבע, סכום החיוב החודשי יגדל בהתאם.