שינוי מערכת

שינוי מערכת יתאפשר רק במהלך תקופת השינויים בשבוע הראשון והשני של סמסטר א' ובשבוע הראשון של סמסטר ב' (בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים). סטודנטים יערכו את השינויים באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט.
סטודנט שהוסיף שעות למערכת יחויב בתוספת שכר-לימוד בהתאם לשינוי.
סטודנט שמשלם בהוראת קבע, סכום החיוב החודשי יגדל בהתאם.