מלגות

המכללה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים. כרטיס הגביה של הסטודנט מזוכה בגובה המלגה. סטודנט שימצא ביתרת זכות בסוף שנה"ל היתרה תעבור לשנה"ל הבאה.

סטודנט המסיים לימודיו או מפסיק לימודיו ונמצא לאחר שמולא טופס סיום חובות כי קיימת יתרת זכות בכרטיס הגבייה, יתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט.

הודעה על הפסקת לימודים במהלך השנה, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של מלגות בהן זוכה חשבון שכר הלימוד של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי למכללה.