הרכב שכר לימוד

גובה שכר לימוד לתואר שני  בתכניות  M.Ed   ו  M.Teach  הוא 200% שכ"ל.

משך תכנית הלימודים התקנית לתואר שני הוא שנתיים. כאשר שכר לימוד לשנה הוא 100%. השלמות נוספות שידרש הסטודנט לבצע על מנת להתקבל ללימודי התואר יחוייבו על פי מספר השעות לפי 574.75  ל- 1 ש"ש. 

שכר הלימוד המוסדי אינו כולל: אגרות חובה ורשות, חזרות על קורסים, הגשת עבודות ו/או סמינריון באיחור ופיצול לימודים אשר ישולם  החל מהשנה השלישית.