תעריפי ספריה

השאלה בין ספרייתית : ניתן לקבל מאמרים וספרים מספריות אחרות בתשלום של 10 ₪.
איחור בהחזרת ספרים מוזמנים 10 ₪ ליום.
סטודנט שאיבד או לא החזיר ספר לספריה יחויב ב-85 ₪ או בעלות הספר בתוספת 10%, הגבוה מביניהם. באפשרותו של הסטודנט לרכוש את הספר שאבד, בעצמו.
סטודנט שהטיפול באי החזרת ספר עבר לטיפול מדור שכר-לימוד יחויב בתוספת לנ"ל ב-25 ₪  דמי טיפול.