תעריפי ספריה

סטודנט שאיבד או לא החזיר ספר לספריה יחויב ב-85 ₪ או בעלות הספר בתוספת 10%, הגבוה מבניהם. באפשרותו של הסטודנט לרכוש את הספר שאבד בעצמו.
סטודנט שהטיפול באי החזרת ספר עבר לטיפול מדור שכר-לימוד יחויב בתוספת לנ"ל ב-25 ₪ דמי טיפול.