שינוי מסלול ו/או התמחות

סטודנט העובר מסלול ו/או התמחות ו/או חוג ו/או מחלקה  ישלם תעריף מלא עבור הקורסים שלא הוכרו במסלול החדש. החישוב יעשה בשנה העוקבת לשינוי מסלול / התמחות.