שינוי מסלול ו/או התמחות

סטודנט העובר מסלול ו/או התמחות ו/או חוג ו/או מחלקה ישלם תעריף מלא עבור הקורסים שהתווספו כתוצאה מהמעבר והינם מעבר ל 300% שכר לימוד בבית ספר למדעים ומעבר ל - 400% בבית ספר לחינוך. החישוב יתבצע בשנה העוקבת לשינוי המסלול/ההתמחות