שכר לימוד לסמסטר קיץ

שכר הלימוד לסמסטר קיץ נגבה ביחד עם שכר הלימוד השנתי. לסמסטר קיץ אין תקופת שינויים  ועל כן אין החזר תשלום עבור קורסי קיץ למי שביטל לימודיו או הפסיק ללמוד בקורס.

תעריף עבור קורסי קיץ מרוכזים יעודכן בהמשך.