שנה טובה - מהמכללה האקדמית אחוה

ברכת שנה טובה לכולם

שנה טובה

 

"שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר..."

 

לרגל השנה החדשה שלוחה לכם ולכל בני ביתכם

ברכת שנה טובה שנקווה כי תישא בכפה 

שלום ושלווה, שגשוג וצמיחה

קבלה וחמלה תקווה ושמחה.

שבשנה החדשה הבאה עלינו לטובה

נשאף ונגיע גבוה,

נגשים משאלות,

נרקום חלומות

נודה על מה שניתן ועל מה שיש

ונייחל ונודה על מה שיתחדש

 

בברכת שנה מתוקה

הנהלת המכללה האקדמית אחוה"בראש השנה פרחה מנגינה שאיש לא הכיר ותוך יממה הזמר המה מכל חלונות העיר..."