בית ספר לחינוך

הלימודים בבית הספר לחינוך הם לימודים אקדמיים ארבע-שנתיים. בסיום הלימודים יהיו הבוגרים זכאים לתואר ראשון .B.Ed ולתעודת הוראה, בשנה הרביעית הסטודנטים עוברים התמחות (סטאז') בשילוב לימודים עיוניים.

מסגרת הלימודים:

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך מורכבת ממסלול לימודים ומתחום התמחות (חוג).

הסטודנטים יבחרו מסלול לימודים להוראה לפי שכבת גיל (הגיל הרך, ביה"ס היסודי, ביה"ס העל-יסודי) וגם תחום התמחות/חוג המכשיר להוראת מקצוע מסוים.

תואר ראשון בחינוך - תכנית הלימודים:

  • לימודים עיוניים
  • הכשרה מקצועית

לימודים עיוניים:

לימודים עיוניים בתואר ראשון בחינוך כוללים לימודי מבוא כלליים ומשותפים לכל המסלולים בגישה בין-תחומית, לימודי מקצועות חובה כלליים, קורסי מבוא בהתמחויות, לימודי התמחות במקצועות ההוראה לטיפוח כישורים ומיומנויות.

כמו כן, על מנת להקל על הסטודנטים את השתלבותם בלימודים האקדמיים ולסייע בהתאקלמות מהירה ויעילה, משולבים כל הסטודנטים של שנה א' בסדנת פיתוח למידה אקדמית וויסות עצמי, לחיזוק המיומנויות האקדמיות.

בשנים ב'-ד' יינתן לסטודנטים ליווי במסגרת סדנאות תמיכה.

הכשרה מקצועית:

עבודה מעשית

העבודה המעשית מאפשרת התנסות במצבי אמת של הוראה ויישום התיאוריה במעשה החינוכי.

העבודה המעשית משולבת בלימודים האקדמיים החל משנה א' ומונחית על-ידי מדריכים פדגוגיים. האימון כולל יישום החומר התיאורטי הנלמד ותרגול שיטות הוראה מגוונות בזיקה לצורכי בתי הספר והגנים בהם מתבצעת ההכשרה.

תואר ראשון בחינוך, התמחות בהוראה - סטאז' (שנה ד'):

כמתחייב ממדיניות משרד החינוך, כל מורה חייב התמחות בהוראה בשנת עבודתו הראשונה. סטודנט שסיים את כל החובות הלימודיים הקשורים בפדגוגיה (כולל פרויקט) ובסך הכל 80% מהחובות האקדמיות שלו, יכול להתחיל את ההתמחות בהוראה בשנה הרביעית ללימודים.

הנחיה חדשה של משרד החינוך מיום ה-19/09/2016: "משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום".

צירופים אפשריים לבחירת מסלול/התמחות לתואר ראשון בחינוך