יעוצים לשנה"ל תש"ף

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה:

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ד'

30-31/07/19

סטודנטים סדירים שנה ג'

4-5/08/19

סטודנטים סדירים שנה ב'

 

7-8/08/19

סטודנטים סדירים שנה א' לתואר B.Ed ותעודת הוראה:  

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים חדשים- שנה א' במסלולים יסודי ועל יסודי אנגלית

מפגש הכרות והרכבת מערכת

22/09/19 09:00-13:00

סטודנטים חדשים- שנה א' במסלולים חינוך מיוחד וגיל רך

מפגש הכרות והרכבת מערכת

19/09/19 13:00-17:00

סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת

מפגש הכרות והרכבת מערכת

23/10/19 9:00-13:00

מידע על קורס יישומי מחשב ומבחני פטור:
סטודנטים חדשים נדרשים בקורס יישומי מחשב בשנה א'.

ניתן לגשת לבחינת פטור מקורס יישומי מחשב שתתקיים בתאריך ובשעות הבאים: 30.10 בשעה 9:00-12:00 ובשעה 13:00-16:00

 

לתשומת לבך,

  1. הרישום לקורס מתבצע באופן אוטומטי לכלל הסטודנטים
  2. ניתן להירשם למבחן פטור במפגש הרכבת המערכת.
  3. ניתן לגשת למועד אחד בלבד
  4. ציון עובר בקורס יישומי מחשב או לחלופין פטור מהקורס על בסיס ציון מבחן פטור הינו דרישת מעבר משנה א' לב'
  5. מידע אודות עלות הקורס ועלות הבחינה מפורטים בעמוד שכ"ל באתר
  6. פירוט הידע הנדרש למבחן פטור

 

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה- מסלול דוברי ערבית:

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ד'- מסלול דוברי ערבית

30-31/07/19

סטודנטים סדירים שנה ג'- מסלול דוברי ערבית

2-5/09/19

סטודנטים סדירים שנה ב'- מסלול דוברי ערבית

2-5/09/19

סטודנטים חדשים שמתחילים בתש"ף - שנה א'

מפגש הכרות והרכבת מערכת

24/10/19 13:00-16:00

או

30/10/19 13:00-16:00

 

סטודנטים הכשרת אקדמאים להוראה ולומדי המשך (השלמה ל- B.Ed. והרחבות הסמכה):

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים ממשיכים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף

 

31.7-1/08/19

12-13/08/19

3-4/09/19

סטודנטים חדשים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תש"ף שנרשמו ושילמו מקדמה עד ל- 05.08.19

מפגש הכרות והרכבת מערכת

05.08.19 15:00-17:00

סטודנטים חדשים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תש"ף שנרשמו ושילמו מקדמה בין ה-6.8-10.9.19

מפגש הכרות והרכבת מערכת

10.09.19  15:00-17:00

סטודנטים חדשים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תש"ף שנרשמו ושילמו מקדמה בין ה-10.9-23.10.19

מפגש הכרות והרכבת מערכת

23.10.19  15:00-17:00

*מפגש קליטה אחרון לשנת תש"ף

  •