ייעוצים לשנה"ל תשפ"ד

שיבוץ מערכת לשנה"ל תשפ"ד (שעת פתיחת הייעוצים 08:30 בבוקר).

סטודנטים סדירים לתואר .B.Ed ותעודת הוראה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך 

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ד'

1.8.23-31.7.23

סטודנטים סדירים שנה ג'

1.8.23-31.7.23

סטודנטים סדירים שנה ב'

3.8.23-2.8.23
סטודנטים סדירים לשנה א' לתואר .B.Ed ותעודת הוראה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך   

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים חדשים- שנה א' במחלקות להוראת חינוך מיוחד, אנגלית

19.9.2023

סטודנטים חדשים- שנה א' במחלקות להוראת לשון, ספרות וגיל רך

20.9.2023

סטודנטים חדשים שנה א' במחלקות להוראת מדעים, מתמטיקה וחינוך

21.9.2023

יום אוריינטציה לכל המחלקות שנה א' יתקיים במכללה  
11.10.2023 (לוח זמנים ייקבע בהמשך)
 
סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת 22.10-4.11.2023

 

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה, מסלול דוברי ערבית - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ב',ג',ד'- מסלול דוברי ערבית

8-9.8.2023

 

סטודנטים חדשים - שנה א' יום אוריינטציה והרכבת מערכת, יתקיים במכללה 

18.10.2023 (לוח זמנים ייקבע בהמשך)
 

סטודנטים הכשרת אקדמאים להוראה ולומדי המשך (השלמה ל- B.Ed. והרחבות הסמכה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך

 

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים ממשיכים שהחלו לימודיהם לפני תשפ"ד

 

1.8.23-31.7.23

סטודנטים חדשים במחלקות להוראת חינוך מיוחד, אנגלית

19.9.2023

סטודנטים חדשים במחלקות להוראת לשון, ספרות וגיל רך
20.9.2023
סטודנטים חדשים במחלקות להוראת מדעים, מתמטיקה וחינוך 21.9.2023
יום אוריינטציה לסטודנטים שנה א' בכל המחלקות יתקיים במכללה 11.10.2023 (לוח זמנים ייקבע בהמשך)
סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת 22.10-4.11.2023
  • תקופת שינויים 4.11.2023-22.10.2023