ייעוצים לשנה"ל תשפ"ב

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך 

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ד'

2-3.8.2021  כד'-כה' באב תשפ"א

סטודנטים סדירים שנה ג'

2-3.8.2021  כד'-כה' באב תשפ"א

סטודנטים סדירים שנה ב'

4-5.8.2021 כו'-כז' באב תשפ"א
סטודנטים סדירים לשנה א' לתואר B.Ed ותעודת הוראה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך   

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים חדשים- שנה א' במסלולים יסודי ועל יסודי אנגלית

4.10.2021 כח' בתשרי תשפ"ב

סטודנטים חדשים- שנה א' במסלולים חינוך מיוחד וגיל רך

5.10.2021 כט' בתשרי תשפ"ב

סטודנטים חדשים שנה א' מאחרים

6.10.2021 ל' בתשרי תשפ"ב

יום אוריינטציה לכל המחלקות שנה א' יתקיים במכללה  
11.10.2021 ה' בחשון תשפ"ב
12:00-09:00
סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת 24.10-5.11.2021 יח' בחשון עד א' בכסלו תשפ"ב

 

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה, מסלול דוברי ערבית - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ב',ג',ד'- מסלול דוברי ערבית

9-10.8.2021 א'-ב' באלול תשפ"א

 

סטודנטים חדשים - שנה א' יום אוריינטציה והרכבת מערכת, יתקיים במכללה 

20.10.2021  יד' בחשון תשפ"ב
12:00-09:00

סטודנטים הכשרת אקדמאים להוראה ולומדי המשך (השלמה ל- B.Ed. והרחבות הסמכה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך

 

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים ממשיכים שהחלו לימודיהם לפני תשפ"ב

 

2-3.8.2021 כד'-כה' באב תשפ"א
12.9.2021 ו' בתשרי תשפ"ב
30.9.2021 כד' בתשרי תשפ"ב

סטודנטים חדשים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תשפ"ב

13-14.9.2021 ז'-ח' בתשרי תשפ"ב

יום אוריינטציה במכללה בכל המחלקות לסטודנטים חדשים 
11.10.2021 ה' בחשון תשפ"ב
בשעות 12:00-09:00
סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת 24.10-5.11.2021 יח' בחשון עד א' בכסלו תשפ"ב
  • תקופת שינויים 05.11.2021-24.10.2021
  •