ייעוצים לשנה"ל תשפ"ג

שיבוץ מערכת לשנה"ל תשפ"ג (שעת פתיחת הייעוצים 08:30 בבוקר).

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך 

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ד'

1-2.8.2022
11.9.2022
3.10.2022

סטודנטים סדירים שנה ג'

1-2.8.2022
11.9.2022
3.10.2022

סטודנטים סדירים שנה ב'

1-2.8.2022
11.9.2022
3.10.2022
סטודנטים סדירים לשנה א' לתואר B.Ed ותעודת הוראה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך   

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים חדשים- שנה א' במחלקות להוראת חינוך מיוחד, אנגלית

20.9.2022

סטודנטים חדשים- שנה א' במחלקות להוראת לשון, ספרות וגיל רך

21.9.2022

סטודנטים חדשים שנה א' במחלקות להוראת מדעים, מתמטיקה וחינוך

22.9.2022

יום אוריינטציה לכל המחלקות שנה א' יתקיים במכללה  
29.9.2022 (לוח זמנים ייקבע בהמשך)
 
סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת 23.10-4.11.2022

 

סטודנטים סדירים לתואר B.Ed ותעודת הוראה, מסלול דוברי ערבית - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים סדירים שנה ב',ג',ד'- מסלול דוברי ערבית

9-10.8.2022

6.10.20222

סטודנטים חדשים - שנה א' יום אוריינטציה והרכבת מערכת, יתקיים במכללה 

19.10.2022 (לוח זמנים ייקבע בהמשך)
 

סטודנטים הכשרת אקדמאים להוראה ולומדי המשך (השלמה ל- B.Ed. והרחבות הסמכה - הזמנות והנחיות יישלחו למייל סמוך לתאריך

 

שנתון

חלון זמן לשיבוץ לקורסים

סטודנטים ממשיכים שהחלו לימודיהם לפני תשפ"ג

 

1-2.8.2022
11.9.2022
3.10.2022

סטודנטים חדשים במחלקות להוראת חינוך מיחוד, אנגלית

20.9.2022

סטודנטים חדשים במחלקות להוראת לשון, ספרות וגיל רך
21.9.2022
סטודנטים חדשים במחלקות להוראת מדעים, מתמטיקה וחינוך 22.9.2022
יום אוריינטציה לסטודנטים שנה א' בכל המחלקות יתקיים במכללה 29.9.2022 (לוח זמנים ייקבע בהמשך)
סטודנטים חדשים בהרשמה מאוחרת 23.10-4.11.2022
  • תקופת שינויים 04.11.2022-23.10.2022
  •