רב תרבותיות בחינוך

מטרתו של קורס זה להכיר ללומדים תיאוריות ומעשה חינוכיים רב-תרבותיים כבסיס לעיצוב ויישום גישה פדגוגית חדשה.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.