תועלתם של מרכיבי "הדקדוק היוצר" בהוראת תחביר הלשון העברית

מחבר/ים: 
יאיר בריג
עמודים: 
51-56

תועלתם של מרכיבי "הדקדוק היוצר" בהוראת תחביר הלשון העברית

יאיר בריג

תארנים:כללי יצירה, כללי הרחבה, כללי גלגול, קשר בין מבנים, מבנה עומק, מבנה שטח, דו-משמעות תחבירית. דידקטיקה.  

תקציר

התפיסה הבלשנית של תורת "הדקדוק היוצר" (= דקדוק גנראטיבי- 0רנ0פורמ0יבי) מעמידה במוקד עיונה את השאלה, כיצד ליצור משפטים נכונים וכיצד להימנע מן הלא נכונים. לצורך ביצוע משימה זאת ניתנת בידי הלומד מערכת "כללי יצירה" מתוחכמת ומורחבת, שבאמצעותה ניתן ליצור את כל המשפטים הנכונים ואותם בלבד. הוראת יסודות תחביר "הדקדוק היוצר" במכללה להכשרת מורים תיתן בידי פרחי ההוראה, שידיעותיהם מתבססות על הדקדוק המסורתי, כלים בלשניים משוכללים לתיאור מבנה המשפט ומערכת היחסים ההירארכית שבין חלקי המשפט. שימוש במושגי תחביר האופייניים ל"דקדוק היוצר" כמו: "כללי גלגול", "מבנה עומק" ו"מבנה שטח" יאפשרו לתת תשובות לסוגיות תחביריות שלא ניתנו להן תשובות בתחביר הדקדוק המסורתי, כגון: א) ניסוח טיב הקשרים שבין מבנים בלשון, ב) הבנת מקורה של דו-משמעות תחבירית-סמנטית .