תורת הצורות

שם המרצה: ד"ר דורון דןדורון דן
מטרות הקורס:

הכרת מקורן, דרכי התפתחותן, מבנן ומשמעויותיהן של הצורות הדקדוקיות בלשון העברית לתקופותיה השונות.


תיאור הקורס:

בקורס יידונו הנושאים הבאים: הכרת מושגי יסוד במורפולוגיה; דיון בהשתקפותן של המערכות הבאות בלשון ימינו בהשוואה ללשון המקרא: מערכת הפועל, דרכי תצורת שמות העצם (גזירה מסורגת וגזירה קווית לסוגיה, צירופים, נוטריקונים), מערכת הזמנים, מין שמות העצם, הריבוי, כינויי הגוף הפרודים והחבורים, כינויי הרמז, כינויי הזיקה, כינויי השאלה, שם המספר, ה' הידיעה ומילות היחס.

 

  • המידע במופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.