תחנות בתולדות ירושלים - תשפ"ב

מרצה: ד"ר שמואל גבעון
הקורס עוסק בתיאור החיים התרבותיים בירושלים לדורותיה: למן שחר ההיסטוריה ועד לתקופה האחרונה.
במהלך הקורס נראה ממצאים היסטוריים, מראשית הכתב ועד להיסטוריה הקרובה לנו. נעסוק בגיאוגרפיה ובטופוגרפיה של ירושלים, נראה את הארכיטקטורה בירושלים, האדריכלות והאומנות בתקופת בית המקדש הראשון והשני, נפגוש את התרבות החומרית, הארמונות ומבני הציבור, מערכות הקבורה בירושלים לדורותיה. נעקוב אחרי מפעלי המים והתעלות שהובילו מים לירושלים. נעיין בדרכי תיאור הכותל באמנות.
נלמד על תולדות העיר בתקופות שונות ותחת שליטים שונים. נלמד על המייחד את ירושלים בתקופה הרומית והביזנטית.
מטרת הקורס:
הכרת מושגים היסטוריים הקשורים לירושלים.
לימוד שלבי התפתחות העיר.
הכרה בשינויים שעברה העיר במהלך ההיסטוריה.
יכולת לזהות תקופות וממצאים לתקופותיהם והפונקציות שמילאו.
במהלך הקורס יושם דגש על תרומת הדמויות המתוארות בקורס להתפתחות התודעה ההיסטורית של הלומד.
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן.
חובות בקורס:
השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און- ליין מרחוק. הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק
 
מועד הקורס:

בין התאריכים: 8.5.2022 עד 14.8.2022

סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ב
תאריך פתיחה: 08.05.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150 ₪. רכישה באינטרנט: 0.00 ₪
מחיר: ₪790.00
₪0.00
הקורס עוסק בתיאור החיים התרבותיים בירושלים לדורותיה: למן שחר ההיסטוריה ועד לתקופה האחרונה.
במהלך הקורס נראה ממצאים היסטוריים, מראשית הכתב ועד להיסטוריה הקרובה לנו. נעסוק בגיאוגרפיה ובטופוגרפיה של ירושלים, נראה את הארכיטקטורה בירושלים, האדריכלות והאומנות בתקופת בית המקדש הראשון והשני, נפגוש את התרבות החומרית, הארמונות ומבני הציבור, מערכות הקבורה בירושלים לדורותיה. נעקוב אחרי מפעלי המים והתעלות שהובילו מים לירושלים. נעיין בדרכי תיאור הכותל באמנות.
נלמד על תולדות העיר בתקופות שונות ותחת שליטים שונים. נלמד על המייחד את ירושלים בתקופה הרומית והביזנטית.