תיאוריות אישיות - תשפ"ג

מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
הקורס עוסק בסקירה על התיאוריות הפסיכולוגיות העוסקות בהתפתחות האישיות, בקשיים העומדים בדרכה, ובשיטות הטיפול המגוונות, הנובעות מגישות פסיכולוגיות שונות.
תיאוריות אישיות חוקרות את אישיות האדם, את תפקודה ואת ההבדלים הבין-אישיים. הן עוסקות במרכיבי האישיות ומאפייניה, תהליכי התפתחותה, הגורמים המעצבים אותה, הפרעות אישיות והתערבויות טיפוליות.
הקורס מציג תמונה רחבה של מגוון תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה ומושגיהן הבסיסיים. הקורס נועד להבחין בין גישות שונות לחקר האישיות, לזהות את היתרונות והחסרונות של כל שיטה, ולהבין כיצד שילוב השיטות השונות חושף תמונה מלאה יותר של אישיות האדם. 
בקורס ייסקרו תמורות בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית ויילמדו התיאוריות המרכזיות, שמיושמות בטיפול בפרט ובקבוצה. יוצגו התיאוריה הפסיכואנליטית, תיאוריות ניאו-פרוידיאניות, תיאוריות הומניסטיות ותיאוריות קוגניטיביות.
 
מטרת הקורס:
להציג את התיאוריות המרכזיות להבנת האישיות ומושגיהן הבסיסיים.
להבחין בין גישות תיאורטיות מרכזיות וסוגי המחקר המתבצעים בכל גישה.
לעמוד על הגדרותיה של האישיות, הפתולוגיה ותהליכים טיפוליים.
להבין את ההשלכות הקליניות והמחקריות של כל תיאוריה.
 
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה ב Microsoft Word
יכולת ניהול זמן.
 
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 7.11.2022 עד 17.4.2023
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 07.11.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150.00 ₪. רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
הקורס עוסק בסקירה על התיאוריות הפסיכולוגיות העוסקות בהתפתחות האישיות, בקשיים העומדים בדרכה, ובשיטות הטיפול המגוונות, הנובעות מגישות פסיכולוגיות שונות.
תיאוריות אישיות חוקרות את אישיות האדם, את תפקודה ואת ההבדלים הבין-אישיים. הן עוסקות במרכיבי האישיות ומאפייניה, תהליכי התפתחותה, הגורמים המעצבים אותה, הפרעות אישיות והתערבויות טיפוליות.
הקורס מציג תמונה רחבה של מגוון תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה ומושגיהן הבסיסיים. הקורס נועד להבחין בין גישות שונות לחקר האישיות, לזהות את היתרונות והחסרונות של כל שיטה, ולהבין כיצד שילוב השיטות השונות חושף תמונה מלאה יותר של אישיות האדם. 
בקורס ייסקרו תמורות בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית ויילמדו התיאוריות המרכזיות, שמיושמות בטיפול בפרט ובקבוצה. יוצגו התיאוריה הפסיכואנליטית, תיאוריות ניאו-פרוידיאניות, תיאוריות הומניסטיות ותיאוריות קוגניטיביות.