תכנית הלימודים - תואר שני מינהל מערכות חינוך

תחום: ביס לתארים מתקדמים
לצפייה בקובץ המצורף תכנית הלימודים - תואר שני מינהל מערכות חינוך