תכנית הלימודים - תואר שני תרבות עם ישראל

תחום: ביס לתארים מתקדמים
לצפייה בקובץ המצורף תכנית הלימודים - תואר שני תרבות עם ישראל