תכנית מואצת להרחבת הסמכה במתמטיקה לבית הספר היסודי

מורה למתמטיקה ללא הכשרה בהוראת המתמטיקה? המכללה האקדמית אחוה מציעה לך תכנית מואצת להרחבת הסמכה במתמטיקה לבית הספר היסודי.

תכנית מואצת בשנה אחת:

 שנת תשע"ט - סמסטר אביב וקיץ (ימים מרוכזים בזמן חופשות בתי הספר)

שנת תש"ף - סמסטר א' יום רביעי

התכנית כוללת קורסים מקוונים, קורסים בימים מרוכזים בחופשות בתי הספר וקורסים ביום מרוכז בסמסטר א' תש"ף.

לבוגרי התכנית תוענק תעודת הוראה במתמטיקה לבית הספר היסודי

התכנית ממומנת על-ידי משרד החינוך

המשתתפים בתכנית יוכלו להשתלב בתואר שני בחינוך מתמטי על בסיס הישגים בקורסי הסמסטר הראשון בתכנית (יוכלו להמיר 2 שעות שנתיות מקורסי תכנית ההרחבה בקורסים מתוך תואר שני)

*תכנית הלימודים מאושרת על-ידי משרד החינוך לתעודת הוראה במתמטיקה לבית הספר היסודי

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

מתחילים כבר בחודש מרץ! מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל

למידע ופרטים נוספים: 3622*