תקנונים ונהלים אקדמיים

תקנונים כללים

קישור
ועדת משמעת סטודנטים תמונה של קישור
חוק זכויות הסטודנט תמונה של קישור
עבודה ובטיחות במערכת קישור למסמך pdf
נוהל זכויות הסטודנט - הריון, יולדות וטיפולי פוריות תמונה של קישור
נוהל זכויות סטודנטים משרתים במילואים

תמונה של קישור

 

תקנון ונוהל הטרדה מינית
תקנון/תקנות המכללה האקדמית אחוה למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור
חוק למניעת הטרדה מינית תמונה של קישור