תקשורת בין-אישית ובין-תרבותית

שם המרצה: פרופ' שרה זמירשרה זמיר
מטרות הקורס:

המטרה היא להכיר את מרכיבי התקשורת בשיח האנושי ולדון ביחסי הגומלין בין הלשון לחשיבה ובין הלשון לחברה; לעסוק בהשפעות השונות על תקשורת בין-אישית כהקשר, מגדר וכו', ולחקור את הגורמים החברתיים המשפיעים על תהליכי ההצפנה והפענוח.


תיאור הקורס:

ניתוח מודלים ותיאוריות בתקשורת ובחינת המשתמע מהם לגבי עבודת החינוך; בחינת מיומנויות רלוונטיות להקשר החינוכי כהקשבה, הומור, משוב ועוד. למידת סגנונות תקשורת מילולית ובלתי-מילולית במבט ביקורתי. איבחון כשלים תקשורתיים, מקורם ודרכים לתקנם. סקירת התפתחותם של אמצעי התקשורת האלקטרוניים והשפעתם על תהליך החינוך.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.