תקשורת המונים וצנעת הפרט - תשפ"א

מרצה: גרוס מאיר M.A
הקורס יעסוק בפרסום ידיעות על בני אדם: האם מותר לספר לחברים כל דבר? האם מותר לעיתונאי לפרסם כל ידיעה? האם מותר למדינה לאסור על פרסום ידיעות מסוימות?
צריך לקבוע גבולות בין רצון הפרט שלא יפרסמו עליו דברים, לבין רצון הציבור לדעת ככל שניתן. צריך גם לקבוע גבולות בין רצון הממשלה להעלים מידע מן הציבור, לבין רצון הציבור לדעת מה בדיוק נעשה במדינתו
 
מטרת הקורס:
הכרת המסגרת החוקית והמשפטית של חופש הדיבור וצנעת הפרט.
הבנת ההתפתחות במעמד העיתונות וחופש הדיבור כתוצאה משינויים חברתיים וחוקיים
 
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בMicrosoft Word
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און- ליין, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:

בין התאריכים: 3.11.20 עד 20.4.21

סמסטר: א'
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 03.11.2020
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 620.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪620.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מוכר ללימודי חובה בשבתון
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150.00 ₪. רישום דרך האינטרנט פטור מדמי רישום
מחיר: ₪620.00
₪0.00
הקורס יעסוק בפרסום ידיעות על בני אדם: האם מותר לספר לחברים כל דבר? האם מותר לעיתונאי לפרסם כל ידיעה? האם מותר למדינה לאסור על פרסום ידיעות מסוימות?
צריך לקבוע גבולות בין רצון הפרט שלא יפרסמו עליו דברים, לבין רצון הציבור לדעת ככל שניתן. צריך גם לקבוע גבולות בין רצון הממשלה להעלים מידע מן הציבור, לבין רצון הציבור לדעת מה בדיוק נעשה במדינתו