9.2022 לשיפוץ צריף ראשונים בקמפוס המכללה האקדמית אחוה