נצחית שמחי-נחום

נצחית שמחי-נחום

תפקיד: רכזת פרוייקט דעת
טלפון: 08-8588060
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

יחידות מינהל קשורות

  • לימודי תעודה והשתלמויות