עדנה צפריר

עדנה צפריר

תפקיד: מנחה
טלפון: 08-8588095
שם מחלקה/צוות:
שעות קבלה:

ימים א',ב',ד'  10:00-12:30,14:00-15:30

           יום ג' 10:00-13:30,14:30-15:30

יש לתאם את הפגישה מראש

חדר מס' 6

יחידות מינהל קשורות