מאגר שנתונים

שנתון מחלקה / המסלולסמל מיון שנה
תקשורת- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
תקשורת תשע"ה - 2014-2015
שפה ותרבות ערבית- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
שפה ותרבות ערבית- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
פסיכולוגיה תשע"ה - 2014-2015
פולקלור- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
פולקלור- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
על יסודי מתמטיקה תשע"ה - 2014-2015
ניהול חד מחלקתי תשע"ה - 2014-2015
ניהול וכלכלה דו מחלקתי תשע"ה - 2014-2015
משאבי אנוש חטיבה תשע"ה - 2014-2015
מסלול רב גילאי להוראת האנגלית תשע"ה - 2014-2015
מנהל עסקים חטיבה תשע"ה - 2014-2015
מזרח תיכון חטיבה תשע"ה - 2014-2015
מדעי הסביבה תשע"ה - 2014-2015
מדעי המחשב תשע"ה - 2014-2015
מדעי החיים B.sc תשע"ה - 2014-2015
מדעי ההתנהגות- דו מחלקתי תשע"ה - 2014-2015
מדינת ישראל- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
מבוא לשנתון תשע"ה תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
לשון עברית- דו מחלקתי תשע"ה - 2014-2015
כלכלה- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
כלכלה חד מחלקתי תשע"ה - 2014-2015
יסודי תשע"ה - 2014-2015
חינוך מיוחד תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה של עם ישראל- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה כללית- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
היסטוריה כללית- חטיבה תשע"ה - 2014-2015
גיל רך תשע"ה - 2014-2015
על יסודי תשע"ה - 2014-2015