בין ה"מצרף" לרפורמת פירון. איפה השוני?

תאריך הפרסום: 
Sun, 12.01.2014
שם המדיה: 
YNET
שם הכתב: 
מיכל מרגליות ושחר חי

הניסיון לוותר על הפסיכומטרי לא צלח בעבר, אולי כי איים על האוכלוסיות החזקות, אולי כיוון שלא נעשה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטאות. האם בשלו התנאים שיאפשרו גם לאוכלוסיות חלשות יותר להיכנס בשערי האקדמיה?