בקשה להצעת מחיר- שירות ותחזוקה למעליות בקמפוס מכללת אחוה

מספר מכרז: שירות מעליות
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: Mon, 18.10.2021

שם ספק:
If you are not a registered vendor in our vendors list, please complete this form before purchasing the tender