כללי רישום ביבליוגרפי

 

קישורים חשובים

שם קישור
הנחיות לכתיבה אקדמית על-פי כללי APA-7 
(באדיבותה של ספריית המכללה האקדמית לחברה ואמנויות בנתניה, נערך ע"י נגה דביר)
 קישור לאתר
עדכונים אחרונים לכללי ציטוט ביבליוגרפי (APA, מהדורה 7)  קישור לאתר סמינר הקיבוצים
(American Psychological Association (APA - האתר הרשמי  קישור לאתר