החלטת פטור - קבוצת נאוטק תקשרות בע"מ 17.3.22

מספר מכרז: 0
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: Thu, 17.03.2022

שם ספק:
If you are not a registered vendor in our vendors list, please complete this form before purchasing the tender
₪0.00