הסכם קיבוצי נחתם בין הנהלת המכללה וההסתדרות הלאומית של העובדים בישראל