בצל הקורונה: השפעת השינוי בהתנהגות האנושית על הסביבה

תאריך הפרסום: 
Sun, 26.04.2020
שם המדיה: 
N12
שם הכתב: 
רחלי ווקס

ד"ר עדי לוי, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללת אחוה והמנהל המדעי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, על השפעת השינוי בהתנהגות האנושית על הסביבה

מיקום באתר: 
כותבים עלינו