ד"ר עדי לוי על ההחלטה המעוררת מחלוקת של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תאריך הפרסום: 
Mon, 04.03.2019
שם המדיה: 
וואלה
שם הכתב: 
מאיה פלח

כמות המזון האבוד בישראל מוערכת בכ-2.3 מיליון טון! התוצרת החקלאית מהווה כמעט שני שליש מתוך כלל המזון האבוד בישראל!! לפי הערכות, כחצי מהמזון הזה הוא בר הצלה!!! לדבריו של ד"ר עדי לוי, ראש החטיבה לסביבה וקיימות באחוה והמנהל המדעי של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, צמצום בזבוז מזון הוא קריטי להפחתת פליטות גזי החממה של ישראל, אך עטיפת התוצרת החקלאית בפלסטיק כפי שיוזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר היא לא הדרך הנכונה לעשות זאת

מיקום באתר: 
כותבים עלינו