נשיאת מכללת אחוה מתלוננת על קיפוח: גם לנו מגיע

תאריך הפרסום: 
Sun, 17.11.2019
שם המדיה: 
כאן דרום אשדוד
שם הכתב: 
אסף ליבוביץ

נשיאת מכללת אחוה מתלוננת על קיפוח: גם לנו מגיעעל רקע השבתת המוסדות להשכלה גבוהה באזור השבוע בזמן ההסלמה, פרופ' שוש ארד טוענת שהעובדה שהמדינה לא מכירה במכללה כ"קו ראשון לירי" כמו במוסדות אחרים - פוגעת קשות בה ובסטודנטים שלה

מיקום באתר: 
כותבים עלינו