דרושים: יועצים חינוכיים בעלי תואר שני

תאריך הפרסום: 
Tue, 29.06.2021
שם המדיה: 
מה נשמע
ייעוץ חינוכי נחשב לתואר יוקרתי במערכת החינוך, שסובלת ממחסור ביועצים. על המחסור והוצרך ביועצים חינוכיים מקצועיים פתחה האקדמית אחוה תואר שני בייעוץ חינוכי
מיקום באתר: 
כותבים עלינו