הוראה בתנאי מעבדה - מרכז הסימולציה של מכללת אחוה

תאריך הפרסום: 
Thu, 25.07.2019
שם המדיה: 
ביטאון מוכן מופ"ת
שם הכתב: 
ד"ר אורנה לוין

ד"ר אורנה לוין על חסמים ואפשרויות בשימוש בסימולציה במסגרת הפיתוח המקצועי של מורים

מיקום באתר: 
כותבים עלינו