המסע בעקבות רזי החינוך של פינלנד

תאריך הפרסום: 
Sun, 02.06.2019
שם המדיה: 
ידיעות אשדוד
שם הכתב: 
יניב יוסיף אור

חללים משתנים, למידה בגרביים, אוטונומיה פדגוגית וגישה אישית הם רק חלק מהדברים שממקמים את מערכת החינוך של פינלנד בראש טבלת ההישגים. משלחת ממכללת אחוה יצאה לצפון הרחוק כדי להתרשם

קובץ מצורף: 
מיקום באתר: 
כותבים עלינו