מנגישים מדע לצעירים מהחברה הבדואית

תאריך הפרסום: 
Wed, 26.01.2022
שם המדיה: 
יבול שיא
שיתוף פעולה ייחודי בין האקדמית אחוה, מרכז גילת והמכון הוולקני בהנגשת מדע לצעירים מהחברה הבדואית לעולם המחקר המדעי בכלל ולתחום המחקר החקלאי המודרני בפרט
 
מיקום באתר: 
כותבים עלינו